Tuesday, October 7, 2014
We’ve got flowers made of napkins. Hipster or whitetrash?

We’ve got flowers made of napkins. Hipster or whitetrash?

Monday, September 1, 2014
Spread awareness! We don’t want the blood of thousands of fedoras on our hands!

Spread awareness! We don’t want the blood of thousands of fedoras on our hands!

Wednesday, August 27, 2014
Life’s too short for a lot of things.

Life’s too short for a lot of things.

Friday, May 16, 2014 Thursday, January 9, 2014

Sandfast-bloggen relansert!

Yay!

sandfast:

Hei, alle. Vi starter opp Sandfast på ny!

Denne bloggen ble startet i 2012 som del av et stort og vellykket fellesprosjekt mellom 17 norske ungdomsorganisasjoner. I 2013 var prosjektet avsluttet. Så hva nå med bloggen om FN i Vest-Sahara?

Fra nå av, januar 2014, kjører Støttekomiteen for Vest-Sahara bloggen på egenhånd. Det blir et spennende år, særlig fram mot SIkkerhetsrådets behandling av MINURSO-mandatet i april.

Følg med fra nå av!

Wednesday, January 8, 2014

Office tales #1:

  • IT-guy: Should we print ID-cards for the conference next week?
  • Boss: I think we should.
  • IT-guy: We could have people wear them in nooses around their necks.
  • Boss: Don't you mean necklaces?
  • IT-Guy: Good point, we're in the sixth floor. No need for nooses.
Sunday, December 29, 2013
We can’t be the only planet with a Scotland.

We can’t be the only planet with a Scotland.