Friday, May 16, 2014 Thursday, January 9, 2014

Sandfast-bloggen relansert!

Yay!

sandfast:

Hei, alle. Vi starter opp Sandfast på ny!

Denne bloggen ble startet i 2012 som del av et stort og vellykket fellesprosjekt mellom 17 norske ungdomsorganisasjoner. I 2013 var prosjektet avsluttet. Så hva nå med bloggen om FN i Vest-Sahara?

Fra nå av, januar 2014, kjører Støttekomiteen for Vest-Sahara bloggen på egenhånd. Det blir et spennende år, særlig fram mot SIkkerhetsrådets behandling av MINURSO-mandatet i april.

Følg med fra nå av!

Wednesday, January 8, 2014

Office tales #1:

  • IT-guy: Should we print ID-cards for the conference next week?
  • Boss: I think we should.
  • IT-guy: We could have people wear them in nooses around their necks.
  • Boss: Don't you mean necklaces?
  • IT-Guy: Good point, we're in the sixth floor. No need for nooses.
Sunday, December 29, 2013
We can’t be the only planet with a Scotland.

We can’t be the only planet with a Scotland.